VODA TOPENÍ PLYN KONTAKTY
.

Výstavba bytových i domovních rozvodů

Naše firma nabízí provedení výstavby plynových rozvodů od přípojky až ke spotřebičům v bytech i rodinných domech.
Skutečnost, že práci odvedeme s maximální odbornou pečlivostí a od začátku až do konce bez nutnosti sjednávat další řemeslníky, považujeme za samozřejmou.  Zajistíme:

  • vysekání prostoru, ve kterém pak budou rozvody umístěny

  • v případě rekonstrukce starých rozvodů jejich vybourání.

  • dodáme veškerý potřebný materiál od hlavní přípojky ke spotřebiči, vše z kvalitních materiálů, od renomovaných firem za dobré ceny.

  • provedeme montáž rozvodů dle předem připravené projektové dokumentace včetně zacelení děr ve zdech, podlaze a zarovnání vybagrovaného pozemku.

  • zajistíme odvoz suti, zbytků materiálu a v případě rekonstrukce i odvoz starých rozvodů.

 Revize a kontroly plynové instalace

Vyhláška č. 85/1978 ČÚBP ukládá všem provozovatelům (majitelům) plynového zařízení povinnost provádět jeho kontroly a revize. Dále řeší i veškeré náležitosti o zpracování dokumentace o provedených kontrolách a revizích. Dělí také revize na výchozí a provozní.

 Výchozí revizi  zajistíme u námi dodaných zařízení automaticky při předávání a před jeho uvedením do provozu.

 Provozní revize  se provádí zejména po skončení zkušebního provozu, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu (generální oprava apod.), po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy a souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.
Provozní revize se provádějí 1x za 3 roky.
Kontrola plynového zařízení se provádí každý rok, s výjimkou roku, kdy je prováděna provozní revize.

 Odborné zapojení plynových spotřebičů

I drobná netěsnost vzniklá při neodborném zapojování plynových spotřebičů se Vám může stát osudnou.
Právě z tohoto důvodu přicházíme s naší nabídkou odborného zapojení plynových spotřebičů. Náš řemeslník k Vám přijede, spotřebič zapojí a případnou netěsnost zjistí přístrojem. Pak máte jistotu, že si můžete rozsvítit, aniž byste způsobili výbuch.